Liikuntapaikat ja virkistysalueet.

Liikuntapaikkarakentaminen

– Tuetaan Elmon ja Kivistön urheilupuistojen suunnittelua ja toteutusta.

– Varmistetaan Elmon jäähallihankkeen toteutus.

– Palautetaan palloiluhallien ja jäähallien rakennuttamishankkeet kaupungin omiin investointiohjelmiin. Ei jätetä hallihankkeita pelkästään yksityisten toimijoiden ja seurojen vastuulle.

– Rakennetaan lähiliikuntapaikka jokaiseen kaupunginosaan.

Ulkoilu- ja virkistysalueet

– Kehitetään ulkoilualueita palvelemaan erilaisten harrastajien, ikäryhmien ja eri liikuntatottumusten omaavien henkilöiden tarpeita.

– Rakennetaan ulkoilualueille lisää opastettuja polku-, maastopyörä- ja retkeilyreittejä

– Parannetaan ulkoilualueiden saavutettavuutta lisäämällä julkisia liikenneyhteyksiä, rakentamalla uusia tieyhteyksiä ja parkkipaikkoja.

– Säilytetään lähiluonto- ja virkistysalueet kaikkien lähettyvillä.

– Kehitetään Petikon ulkoilualueesta Vantaan oma keskuspuisto (Lue blogini aiheesta)