Laadukkaat ja toimivat palvelut

Laadukkaat ja toimivat kuntapalvelut

– Varmistetaan laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikille kuntalaiselle.

– Pidetään huolta lapsista, nuorista, työikäisistä ja vanhuksista.

– Varmistetaan peruspalveluiden hyvä saavutettavuus myös kävellen, pyöräillen tai sujuvan joukkoliikenteen avulla.

Terveydenhoito

– Järjestetään toimivat kunnalliset terveydenhuoltopalvelut, jotka ovat kaikkien helposti saatavilla, eikä terveyspalveluiden hinta muodostu esteeksi palveluiden käytölle.

– Puretaan terveydenhuollon jonot ja varmistetaan henkilöstön riittävyys.

– Pidetään huolta, ette Sote-uudistus heikennä Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja varmistamaan, että palveluihin pääsee helposti ja oikea-aikaisesti.

Vanhustenhoito

– Varmistetaan ikääntyneiden hyvä elämänlaatua sekä riittävien virikkeiden ja ulkoilun saanti.

– Kehitetään ikääntyvien ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa terveyshaittojen vähentämiseksi

– Edistetään kotihoidon palveluita ja vanhusten yhteisöllistä asumista.

Monipuoliset vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut

– Panostetaan kaupunkikulttuuriin ja liikuntapalveluihin.

– Tuetaan asukaslähtöistä toimintaa, erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia ja yhteisöllisyyttä.

– Varmistetaan kirjastojen, festareiden, taidenäyttelyiden ja muiden kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset kunnassa.