Kaupunkikehitys

Ympäristö ja kestävä kehitys

– Tuetaan Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

– Luonnon, ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen huomioiminen kaavoituksessa ja päätöksenteossa.

– Päätöksenteko ympäristön ja talouden välillä on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

– Asukkaille tärkeitä lähiluonto- ja virkistysalueita on säilytettävä tiivistyvässä kaavoituksessa.

Kaupunkikehitys

– Kehitetään uusia vetovoimaisia asuinalueita kunkin alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.

– Tasoitetaan lähiöiden eriarvoisuutta alueille tehtävien investointien ja kaavoituksen avulla.

– Panostetaan vahvasti myös pientaloalueiden kehitykseen tiiviin kaupunkirakentamisen rinnalla.

– Tehdään Vantaasta edelläkävijä uusien asuinalueiden energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Liikenne

– Tavoitellaan entistä toimivampia joukkoliikenneyhteyksiä sekä lyhyempiä matka-aikoja, joilla edistetään julkisen liikenteen käyttöä.

– Lisätään määrärahoja kävely- ja pyöräteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

– Huomioidaan autoilun tarpeet kaavoituksessa ja kaupunkikehityksessä. Pysäköintipaikkojen riittävyys on varmistettava myös keskusta-alueilla.

– Tuetaan ratikan suunnittelua, mutta päätetään ratikan kohtalosta vasta, kun kustannukset ja odotettavissa olevat lisätulot ovat tiedossa.