Lasten ja nuorten hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut

– Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle edellytykset hyvään ja turvalliseen elämään.

– Varmistetaan kaikille terveellinen oppimisympäristö korjaamalla sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit.

– Panostetaan lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta ongelmia ja korjaavia toimia saadaan vähennettyä.

– Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä lastensuojelun ja perhetyön resursseja.

Liikunnan ja harrastustoiminnan edistäminen

– Kannustetaan lapsia ja nuoria liikunnan ja ulkoilun pariin.

– Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastuksiin.

– Järjestetään iltapäiville painottuvaa maksutonta harrastustoimintaa yhteistyössä kaupungin, koulujen ja urheiluseurojen kanssa.

– Kilpa- ja harrastustoiminta on mahdollistettava myös vähävaraisten perheiden lapsille.