Joukko kokoomuksen kaupunginvaltuutettuja vaati kirjoituksessaan (VS 21.1) virkamiehiä turvaamaan riittävä määrä pysäköintipaikkoja Kivistön keskustaan.

Olen valtuutettujen kanssa samaa mieltä siitä, että Kivistöön tarvitaan lisää autopaikkoja. Virkamiesten työtä ohjaavat kuitenkin voimassa olevat kaavamääräykset sekä Kivistön keskustaa koskeva pysäköinnin mitoitusohje. Nämä edellyttävät rakennuttajia rakentamaan vain yhden autopaikan 130 kerrosneliötä kohden tai yhden autopaikan joka kolmatta asuntoa kohden. Tämä on liian vähän.

Autopaikat maksavat ja minimimitoituksen noudattaminen on tarjonnut rakennuttajille mahdollisuuden säästää rakennuskuluissa. Harva asuntosijoittajakaan on nähnyt autopaikan tuottavan sijoitukselle vastinetta, joten pysäköintipaikkoja on rakennettu liian vähän. Kivistön keskusta on täyttynyt pienistä ilman autopaikkaa olevista asunnoista, minkä seuraukset ovat nyt nähtävissä.

Kokoomus on Vantaan suurin puolue ja pitää hallussaan autopaikkamitoituksen kannalta keskeisimpien lautakuntien puheenjohtajuuksia. Mikäli puolueella olisi aitoa halua edistää autoilijoiden asiaa, niin tähän olisi mahdollisuus lautakuntien ja valtuustontyön kautta.

Helppo ratkaisu olisi kiristää autopaikkamitoitusta, mutta onko kokoomus valmis tiukentamaan asuntorakentamista koskevaa sääntelyä? Sijoitusasuntojen vaatimia pysäköintilaitoksia ei tulisi lähtökohtaisesti maksattaa kaupungilla.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 1.2.2023