Kaavoituksen edistäminen

Kerrostaloalueet

– Kaavoitetaan ja rakennetaan tiiviisti juna-asemien ja keskustojen läheisyydessä.

– Varmistetaan kaavoituksella kohtuuhintaisten asuntojen ja perheasuntojen riittävä määrä.

– Kaavoitetaan uusia asuntoja etupainotteisesti suunnitellun ratikkayhteyden varrelle ja käytetään saadut maanmyyntitulot kaupungin investointeihin.

– Edistetään kestävää kehitystä ja rakentamista asettamalla tontinluovuusehtoihin vähähiilisyystavoitteita sekä vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä.

– Kaavoitetaan uusille asuinalueille riittävästi pysäköintipaikkoja.

Pientaloalueet

– Kaavoitetaan kaupunkiin lisää pientaloalueita ja –asuntoja.

– Rakennetaan tonteille tarvittava kunnallistekniikka. Puuttuva kunnallistekniikka ei saa jarruttaa kaupunkikehitystä ja kaavoitettujen tonttien myyntiä.

– Lisätään merkittävästi kaupungin omistamien omakotitalotonttien tarjontaa. Houkutellaan kuntaan uusia lapsiperheitä edullisten tonttien avulla.

– Mahdollistetaan pientalotonttien lohkominen ja myynti nykyistä joustavammin tarjoamalla tontinomistajille lisärakennusoikeutta.

– Pientaloalueille ei tule kaavoittaa kerrostaloja tai luhtitaloja.

Yritystontit

– Tarjotaan yrityksille tontteja ja liiketiloja kilpailukykyiseen hintaan. Luodaan kaavoituksen avulla yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia.

– Kaavoitetaan liike- ja toimistotiloja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

– Huomioidaan yritysten tarpeet uusien alueiden kaavoituksessa ja kehitetään kaavoitusta yhteistyössä yritysten kanssa.

– Varmistetaan lupa- ja kaavoitusprosessien nopeus ja toimivuus.