Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

– Panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja varmistetaan päiväkotien riittävät resurssit.

– Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien palkka naapurikuntien tasolle, jotta jokaiseen päiväkotiin saadaan riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia.

– Palkataan lisää psykologeja ja kuraattoreita varhaiskasvatukseen.

Perusopetus

– Investoidaan lasten ja nuorten perusopetukseen. Ei lähdetä koulutusleikkauksiin.

– Taataan jokaiselle koululaisille koulurauha sekä yhtäläiset mahdollisuudet opintomenestykseen.

– Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

– Pyritään lisäämään vakituisten työsuhteiden määrää ja vähentämään sijaisuuksia.

– Torjutaan kouluväkivaltaa ja kiusaamista.

Toisen asteen koulutus

– Lukioiden aloituspaikkojen määrä on nostettava vähintään Espoon ja Helsingin tasolle.

– Lukiot tulisi sijoittaa kasvukeskuksiin lähelle nuoria. Uusi lukio Aviapoliksen lisäksi myös Kivistöön.

– Taataan laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen opiskeluun.

– Kehitetään ammatillista koulutusta yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

– Panostetaan ammatillisessa koulutuksessa työelämän tietojen ja taitojen kehittämiseen.