Kirjoitimme Vantaan kaupunginvaltuutettu Sirpa ”Siru” Kauppisen kanssa yhteisen mielipidekirjoituksen Vantaan Sanomiin (22.10.2022) liittyen Vantaan asuntotuotannon pinta-alasääntelyn kaatumisesta kaupunginvaltuustossa. Mielipidekirjoitus on luettavissa alla:

Kokoomus ja perussuomalaiset saivat estettyä perheasuntojen määrän lisäämiseen tarkoitetun pinta-alasääntelyn toteutumisen Vantaalla. Asiasta käytiin kaupungin valtuustossa pitkällinen keskustelu, minkä päätteeksi pinta-alasääntelyä ja perheasuntojen lisäämistä kannattaneet puolueet jäivät vähemmistöön. Äänestystulos oli tappio Vantaan kaupunkikehityksille sekä etenkin lapsiperheille. Pientalo-ohjelmasta ja pientaloasumisen lisäämisestä oli jo sovittu aiemmin, joten puolueiden erimielisyydet koskivat vain kerrostalotuotantoa.

Kokoomus perusteli pienten kerrostaloasuntojen rakentamista tukevaa kantaansa periaatteella, että markkinatalouden toimintaa ei pidä rajoittaa turhalla sääntelyllä. Rakennusyhtiöt tulisivat kuulemma itse vähentämään yhtiöille kannattavimpien pienten asuntojen rakentamista. Linjauksia perusteltiin myös kiinteistösijoittajien käyttämillä tilastoilla sekä sääntelyyn liittyvällä ideologialla. Sanat verotulot ja asukkaiden etu, tuntuivat olevan näissä perusteluissa varsin vieraita.

Perusteluista pääsi myös unohtumaan, että markkinataloudessa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Jos perheasuntojen hinta on markkinoille liian korkea, hinnat joustavat alaspäin, kunnes saavutetaan markkinatasapaino. Tämä aiheuttaisi nousupainetta pienten asuntojen neliöhintoihin, mutta hinnat jäisivät silti selvästi alle Espoon ja Helsingin tason. Lopputuloksena olisi lisää perheasuntoja ja vähemmän sijoittajavetoisia pieniä kerrostaloasuntoja, mutta tämä ei näyttänyt olevan tavoitteena.

Myös tonttien hinnoittelu määräytyisi edelleen vapaan markkinatalouden ehdoilla. Jos rakennusyhtiöiden tuotot uhkaavat jäädä sääntelyn johdosta liian alhaisiksi, tulevat myös tonttien myyntihinnat tarvittaessa joustamaan. Kaupungin tontit luovutetaan pääosin tarjouskilpailulla ja kaavoitettuja tontteja on tarjolla rajallisesti, joten hintavaikutus jäänee pieneksi.

Huomion arvoista on, että kokoomus vaikutti ensisijaisesti ajavan suurten asuntosijoittajien etua, ketkä eivät edes merkittävissä määrin rakenna pientaloja. Pientaloissa kokonaiskerrosneliöt ja tätä kautta rakennusliikkeiden tuotot kun jäävät selvästi kerrostalorakentamista alhaisemmalle tasolle. Maa- ja asuntopolitiikan uudistustyön myötä kokoomuksen maine ”pientalopuolueena” onkin lopullisesti mennyttä.

Perussuomalaiset taas keskittyivät valtuustossa lähinnä esittämään rajoituksia Vantaan asukasmäärän kasvulle. Jos samaan aikaan edistetään pienistä asunnoista koostuvaa kerrostalotuotantoa ja rajoitetaan kasvua, on lopputuloksena vero- ja maanmyyntitulojen menetykset. Perussuomalaisten anti maa- ja aluepolitiikan uudistamisessa jäikin toimimisessa kokoomuksen apupuolueena perheasuntojen lisäämiseen tähdänneen uudistuksen torppaamisessa.

Timo Huhta

Kaupunkitilalautakunnan varajäsen (vihr.)

Sirpa Siru Kauppinen

Kaupunginvaltuutettu, (vihr.)

 

Mielipidekirjoitus on myös luettavissa Vantaan Sanomien nettisivuilta: https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5447842