Kirjoitimme kansanedustaja Mari Holopaisen kanssa yhteisen mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin (HS 27.9) liittyen kotitalouksille myönnettäviin energia-avustuksiin. Mielipidekirjoitus on luettavissa alla:

Asuinrakennusten omistajilla on ollut mahdollista hakea ARA:n energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että omakoti-, pari ja ketjutaloissa asunnon energiatehokkuutta on parannettava laskennallisesti vähintään 44 % alkuperäisestä tasosta.

Vaatimustaso useimmiten saavutetaan siirryttäessä öljy-, maakaasu- tai sähkölämmityksestä maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Ara-avustuksen saaminen edellyttää kuitenkin ammattilaisen laatimia e-lukulaskelmia ja hakuprosessi on monelle turhan hankala. Laskelmat jäävät tekemättä ja avustukset saamatta. Ilmalämpöpumpuille tai aurinkopaneeleille ei taas avustuksia myönnetä, ellei samaan aikaan toteuteta laajempia energiakorjauksia.

Henkilöasiakkaille tulisi myöntää energia-avustuksia vähäpäästöisten energiamuotojen hankintaan ilman hintavaa E-lukuselvitystä. Selvitykseksi voisi riittää esimerkiksi urakoitsijan laatima tarjous sekä energiansäästö-/investointilaskelma. Avustusmahdollisuus kannattaisi laajentaa koskemaan aurinkopaneeleiden ja ilmalämpöpumpun hankintaa esimerkiksi sähkölämmitteisiin pientaloihin ilman vaatimuksia kokonaissäästöistä. Avustusta tulisi kehittää myös kiertotaloutta tukevaksi siten, että esimerkiksi ikkunoiden ja ovien korjaaminen olisi mahdollista.

Kotitalouksille myönnettävien energia-avustusten hakuprosessista tulee tehdä nykyistä helpompi. Energiaomavaraisuuslaina voi myös olla osa kokonaisratkaisua. Muita energiatukia on kohdennettava erityisesti pieni- ja keskituloisille. Nyt päätettävillä tukitoimilla tulee turvata kuluttajien ostovoima energiakriisin keskellä.

Timo Huhta,

LVI-tekniikan diplomi-insinööri,

TalousVihreät ry hallituksen jäsen, Vantaa

Mari Holopainen,

kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 27.9.2022 (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009094613.html)