Tänään julkaistiin Vantaan Vihreiden kaupunkitilalautakuntaryhmän yhteinen kannanotto Vantaan Sanomissa liittyen asuntopolitiikan säätelyyn. Mielipidekirjoitus on luettavissa alla:

Tarja Eklund peräänkuulutti (Vantaan Sanomat 14.5) isompien asuntojen rakentamista uusiin kerrostaloihin sekä keskipinta-alatavoitteisiin perustuvaa sääntelyä. Kannatamme ehdotusta.

Uudet kerrostaloasunnot ovat Helsingissä pinta-alaltaan keskimäärin 53 neliömetriä, Vantaalla vain reilut 40. Vantaalla ei pitäisi olla syytä tuottaa pienempiä asuntoja kuin Helsingissä. Pienten asuntojen tuotantoon yhdistyy usein vuokrapainotteisuus, mikä on taas liitettävissä alueelliseen eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden vähentymiseen sekä tuloerojen kasvuun.

Vantaan pitkäjänteinen taloudellinen etu vaatii, että kaikenkokoisille perheille on tarjolla riittävästi asuntoja. Tämä pitää varmistaa maa- ja asuntopoliittisissa linjauksissamme.

Muutto kehyskuntiin on kasvanut huolestuttavasti viime vuosina. Muuttoliikkeen suunta on saatava tulevaisuudessa kääntymään, jotta naapurikuntiin valuvat verotulot saadaan pidettyä Vantaalla. Tämä vaatii panostuksia monipuoliseen asuntotuotantoon, vanhojen lähiöiden kehitykseen sekä asuinalueiden viihtyisyyteen. Kartanonkosken kaltaisia vetovoimaisia asuinalueita laajoine viheralueineen tarvitaan lisää.

Perheiden ja muidenkin asukkaiden kaipaamia suurempia asuntoja voidaan tuottaa esimerkiksi keskipinta-alavaatimusten kautta. Sääntelyssä tulee kuitenkin huomioida alueelliset erot ja erityispiirteet esimerkiksi kaupunkikeskusten ja pientaloalueiden välillä.

Asuntotuotannon tiukempi sääntely vaatii kuitenkin myös muiden puolueiden tuen. Jäämme odottamaan millaisia asuntopoliittisia linjauksia on kuluvan vuoden aikana luvassa.

Kaupunkitilalautakunnan vihreä ryhmä

Emmi Pajunen, Mikko Viilo, Timo Huhta (varajäsen), Maija Linkola (varajäsen)

Uutinen on julkaistu Vantaan Sanomissa 21.5.2022 (https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4618085)