Vantaalla on naapurikuntiinsa nähden suhteellisen vähän retkeilyyn suunnattuja virkistysalueita. Idässä palvelee Kuusijärvi ja Sipoonkorven kansallispuisto, mutta Länsi-Vantaalta on helpompi suunnata Vihdintietä Luukkaalle tai muualle Nuuksion metsiin. Matkan varrella sijaitsee kuitenkin myös Petikon luonto- ja virkistysalue, jonka retkeilypotentiaalia on hyödynnetty hämmästyttävän vähän.

Petikon virkistysalue ei ole varsinaisesti tunnettu retkeilykohteena, vaikka alueen laaja polku- ja reittiverkosto loisivat kaikki edellytykset tähän. Alueelta löytyy lisäksi ulkoilumaja, kaksi laavua sekä monipuolisia luontonähtävyyksiä kuten Keimolan Isosuo, Pyymosan lehtoalue sekä Herukkapuron purolaakso. Petikon läpi kulkee myös suosittu ulkoilureitti Reitti 2000 ja alueella sijaitsee yli puolet kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista.

Petikon virkistysalue on myös hyvin saavutettavissa niin junalla kuin autolla. Polkuverkosto alkaa vain noin 400 metrin päässä Vehkalan asemalta ja autoilijoille löytyy parkkipaikkoja Vehkalan aseman lisäksi Petikosta, Keimolasta ja Kivistön läntiseltä liitäntäpysäköintialueelta.

Alueelta puuttuvat kuitenkin opastetut luontopolut, mitkä auttaisivat lapsiperheitä ja muita luonnossa liikkujia löytämään Petikon metsät sekä madaltaisi kynnystä luonnossa liikkumiseen. Petikkoon voitaisiin rakentaa useampia eripituisia ympyräreittejä hyödyntämällä olemassa olevaa polkuverkostoa. Herkimpien luontokohteiden kannalta olisi myös hyvä, ettei ihmisiä seikkaile metsissä omin päin, vaan pysyvät merkityillä poluilla.

Keimolan Isosuolle on parhaillaan rakenteilla pitkospuut, mitkä osaltaan lisäävät alueen virkistyskäyttöä. Pitkospuureittejä voidaan myöhemmin laajentaa ja alueelle voisi lisätä opastetauluja, erityisesti Vehkalan juna-aseman läheisyyteen. Retkeilyreittien varrelle tulisi rakentaa myös WC-tiloja, jotka nyt alueelta puuttuvat kokonaan. Ekologiset huussit palvelisivat oikein sijoitettuna paitsi retkeilijöitä, mutta myös suojelisivat alueen luontoa.

Metsässä ajan viettäminen on tutkitusti monella tavalla terveyttä edistävää. Toivottavasti Länsi-Vantaa saa tulevaisuudessa Petikosta monipuolisen retkeilyalueen, mikä tuo paikallisen vaihtoehdon pääkaupunkiseudun retkeilytarjontaan.

Petra Miessmer ja Timo Huhta
Länsi-Vantaan Vihreät

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 27.4.2022 (https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4567318)