Vantaa ei ole viime vuosina pystynyt vastaamaan pientalotonttien kasvaneeseen kysyntään, joten omakotirakentajat ovat joutuneet suuntaamaan katseensa naapurikuntiin. Asian korjaamiseksi on nyt päätetty ryhtyä toimiin lisäämällä pientalotonttien kaavoitusta ja nostamalla kaupungin pientalotonttien luovutustavoitteita.

Pelkät tavoitteet eivät kuitenkaan takaa toimivaa pientalotuotantoa. Tällä hetkellä liian moni pientalotontti päätyy omakotirakentajien sijaan gryndereiden käsiin. Grynderit rakentavat tontille talon ja pyrkivät tietenkin myymään asunnon mahdollisimman korkeaan hintaan. Kun vähäisetkin pientalotontit päätyvät yrityksille, ei omatoimirakentajille tahdo enää löytyä tontteja Vantaalta.

Vantaa on myös omilla toimillaan vaikuttanut nykyiseen kehitykseen. Kun pientalotontteja on ollut liian vähän tarjolla, ovat markkinahinnat päässeet nousemaan kohtuuttomasti. Vantaa on pyrkinyt myös maksimoimaan tuottonsa luovuttamalla tontteja yksityishenkilöille lähes yksinomaan tarjouskilpailujen kautta. Tämä poikkeaa mm. Espoon ja Helsingin valitsemista linjoista.

Nykyisestä hintatasosta saa käsityksen, kun otetaan tarkasteluun Ylästöstä jatkuvaan myyntiin tulossa oleva pientalotontti. Kaupungin pientalotontin voi saada itselleen edullisimmillaan 210 000 eurolla, millä saa rakennusoikeutta 180 k-m2 (1167 €/k-m2). Käyttämällä rakennusoikeuden täysimääräisesti hyväksi, tulisi talolle hintaa tontin kanssa lähemmäs 600 000 euroa. Tässä kohtaa voi pysähtyä miettimään kenelle tällaisia tontteja oikein kaavoitetaan?

Yrityksille myytävät asuintontit ovat käytännössä aina edullisemmalla tasolla. Tähän vaikuttaa osaltaan kerros-, rivi- ja omakotitalotonttien erilaiset hinnoitteluperusteet. Jostain syystä ammattirakentajien kohdalla sovelletaan usein vanhoja hintaindeksejä, kun taas yksityishenkilöiden kohdalla noudatetaan markkinahintoja.

Otetaan esimerkiksi Vantaan ammattimaisille rakennuttajille vuonna 2017 järjestämä pientalotontti-kilpailu. Tuolloin Vapaalassa sijaitsevien kahden pientalotontin myyntihinnaksi oli määritetty 580 euroa kerrosneliötä kohti, mutta tontit jäivät silloin myymättä. Nyt samoja tontteja kaupataan yksityishenkilöille jopa 1000 euron neliöhintaan (k-m2). Myyntihinta on noussut yli 70 % vuoden 2017 tasoon nähden.

Tämä olisi ainakin osittain selitettävissä yleisellä hinnannousulla sekä pientalotonttien kysynnän kovalla kasvulla. Tilanteesta tekee kuitenkin ongelmallisen se, että Vantaa päätti äskettäin myydä samassa tarjouskilpailussa mukana olleen Hämeenkylässä sijaitsevan tontin kaupalliselle toimijalle alkuperäisellä 570 €/k-m2 hinnalla.

Tällä tavoin toimien kaupunki asettaa yksityiset omakotirakentajat ja ammattimaiset rakennuttajat eriarvoiseen asemaan. Tonttien hinnoittelussa tulisi jatkossa noudattaa samoja hinnoitteluperiaatteita kaikkien toimijoiden kohdalla.

Timo Huhta

Kaupunkitilalautakunnan varajäsen, vihr.

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 27.2.2022 (https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4494906)