Pitkään käydyssä ratikkakeskustelussa on kuultu paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Onko kukaan kuitenkaan miettinyt, onko nykyinen reittilinjaus ratikan tuottamien tulojen kannalta perusteltu?

Tikkurilan ja Mellunmäen välisen raideyhteyden voidaan olettaa lisäävän Hakunilan ja Länsimäen alueiden vetovoimaisuutta sekä edistävän radanvarren kaavoittamista ja rakentamista. Tätä kautta kaupunki saa maanmyynti- ja maankäyttösopimustuloja, jotka muuten jäisivät syntymättä.

Sen sijaan Tikkurilan ja lentoaseman välillä on jo olemassa toimiva raideyhteys sekä kolme kehäradan asemaa. Tikkurilan ja lentoaseman välinen matka kestäisi ratikalla lähes 30 minuuttia, kun junalla matka taittuu 10 minuutissa. Lisäksi Tikkurilan ja Aviapoliksen alueet rakentuvat jo vauhdilla. Ratikan alustavat verotulolaskelmat antavat ymmärtää, että ratikan myötä näille alueille muuttaisi suurituloisempia asukkaita. Itse kyseenalaistan tämän oletuksen. Onko läntiseltä osuudelta siis realistista odottaa ratikan tuomia lisätuloja?

Tikkurilassa pääradan alittavan tunnelin kustannusarvio on lähes 80 milj. euroa. Lisäksi lentoaseman haastavat liikennejärjestelyt sekä reitille osuvat sillat aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia. Jättämällä läntinen osuus pois ratikan ensimmäisestä vaiheesta Vantaa säästäisi vähintään 170 miljoonaa euroa.

Tikkurilasta länteen päin johtavan reittiyhteyden toteuttaminen voisi olla perusteltua, jos ratikkayhteyttä jatkettaisiin samalla Länsi-Vantaalle asti. Nyt tämä ei kuitenkaan ole suunnittelun lähtökohtana.

Odotan, että käynnissä olevan suunnittelun myötä saamme realistisen laskelman siitä, kuinka paljon ratikan rakentaminen tuo kaupungille lisää vero-, maanmyynti- ja maankäyttösopimustuloja alueittain eriteltyinä. Vasta sitten voidaan arvioida, onko hanke kaikilta osin taloudellisesti kannattava. Selvityksen perusteella osa suunnitellusta reitistä voidaan myös jättää toteuttamatta.

Timo Huhta

Kaupunkitilalautakunnan varajäsen (vihr.)

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 18.12.2021 (https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4409227)