Luin uutisen (Iltalehti 17.10.2021) suurten kaupunkien kehyskuntien kasvutarinoista, missä kerrottiin, miten Kaarina on onnistunut houkuttelemaan asukkaiksi etenkin nuoria perheitä. Kaarinan asuntotuotanto on ollut monipuolista, maankäytön suunnittelussa on onnistuttu ja rivi- ja omakotitaloja on kaavoitettu silloin, kun niille on ollut kysyntää. Tästä itselleni heräsi kysymys: Onko Vantaan asuntotuotanto monipuolista ja rakennetaanko Vantaalle riittävästi pientaloja?

Vantaan asuntotuotanto nojaa vahvasti kerrostalorakentamiseen. Asuntorakentamisennusteen (v.2020-2029) mukaan lähes 90 prosenttia Vantaalle valmistuvista asunnoista tulee olemaan kerrostaloasuntoja ja pientalojen osuus tulee pienentymään entisestään. Kerrostaloasuntoja rakennetaan etenkin Kivistöön, missä asunnoista alkaa olla jo ylitarjontaa. Samaan aikaan vanhoja kerrostalolähiöitä tiivistetään. Uusissa kerrostaloissa pienten asuntojen osuudet korostuvat, koska rakennuttajat haluavat rakentaa pieniä helposti myytäviä asuntoja, joista saadaan perheasuntoja korkeampia neliöhintoja. Jos taas huoneistotyyppijakaumia lähdetään liikaa määrittämään kaavamääräyksillä, rakennusliikkeiden kiinnostus tonttia kohtaan voi laskea ja tontit jäädä myymättä. Lopputuloksena on suuri määrä yksiöitä- ja kaksioita, mutta perheasunnot jäävät rakentamatta.

Viime vuonna yksiöiden osuus kerrostaloasunnoista oli yli 40 prosenttia. Yhdessä kaksioiden kanssa luku nousee 80 prosentin tuntumaan. Vastaavasti perheasuntojen osuus on jäänyt pieneksi. Neliöiden ja suurempien asuntojen osuus on lähinnä marginaalinen. Tämä yksipuolistaa uutta asuntokantaa. Huoneistotyyppijakauma ja asuntojen keskikoko riippuvat tosin talotyypistä. Helsingissä kerrostaloasunnon keskipinta-ala vuonna 2020 oli 53,4 m2, rivitaloasunnon 83,6 m2 ja erillisen pientalon 113 m2.  Vantaa ei ole julkaissut vastaavia tilastoja, mutta todetaan, että pientalojen rakentaminen johtaa suurempiin asuntoihin.

Vantaan tulisi suunnata katseet rivi- ja omakotitalokannan lisäämiseen ja pyrkiä tontinluovutusehdoissa määrittämään perheasuntojen osuus nykyistä suuremmaksi. Yksiöiden ja kolmioiden nykyiset rajoitukset eivät riitä. Pientalorakentaminen ei voi painottua pelkästään nykyisten pientaloalueiden tiivistämiseen, vaan kaavoituksella on edistettävä myös uusien asuinalueiden syntyä. Myös kaavoitusta ja tontinluovutusta on tehostettava ja huolehdittava näiden riittävästä resurssoinnista. Omakotitalotonttien tarjontaa on kasvatettava merkittävästi ja kaupungin valmiiksi kaavoittamat tontit on saatava nykyistä nopeammin myyntiin. Rakentamattomat kadut ja kunnallistekniikka eivät saa liikaa hidastaa tonttien luovutusta.

Nykyinen asuntopolitiikka on johtanut yksipuolisiin talo- ja asuntotyyppeihin, perheasuntojen riittämättömään määrään sekä asuntojen keskikoon merkittävään pienentymiseen. Nyt on aika suunnanmuutokselle!

Timo Huhta

Kaupunkitilalautakunnan varajäsen, vihr.

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 26.11.2021 (https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4378269)