Toimiessa aiemmin äänestäjän roolissa, olen aina kiinnittänyt huomiota ehdokkaiden aiempaan poliittiseen kokemukseen, erilaisten luottamustoimien määrään ja laatuun sekä ehdokkaan mahdollisuuksiin päästä vaaleista läpi. Toisin sanoen olen tietoisesti tai osin tiedostamatta edellyttänyt äänestämiltäni ehdokkailta eräänlaista ”poliittista uskottavuutta”. Liittyessäni vihreisiin vasta tammikuussa 2021 ja asetuttuani ehdokkaaksi kuntavaaleihin maaliskuussa, jouduin toteamaan, että minulle ei ollut olemassa tällaista uskottavuutta, mitä olin omassa äänestyskäyttäytymisessä aina muilta edellyttänyt. Tästä huolimatta sain mielestäni hyvän äänisaaliin vaalien ensikertalaiseksi. Nyt vaalivuoden kääntyessä syksyksi/talveksi on aika aktivoitua myös poliittisesti sekä lähteä hankkimaan kokemusta kuntapolitikasta.

Vaalien jälkimainingeissa minut valittiin luottamustoimeen Vantaan kaupunkitilalautakunnan varajäseneksi ja viime keskiviikkona Länsi-Vantaan vihreiden hallituksen jäseneksi. Kaupunkitilalautakuntaryhmän jäsenenä pääsen vaikuttamaan itselleni tärkeisiin teemoihin, kuten Vantaan maa- ja asuntopolitiikan kehittämiseen, kiinteistön energiatehokkuuteen, virkistysalueiden toteutukseen sekä laajemmin kaupunkikehitykseen. Esimerkkeinä konkreettisista toimenpiteistä saimme kuluneella viikolla vihreiden lautakuntaryhmän kanssa läpi muutoksia vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyen kiinteistöjen energiansäästötavoitteisiin, asuntokannan monipuolistamiseen sekä tontinluovutuksen resursointiin liittyen. Länsi-Vantaan vihreiden kautta pääsen taas vaikuttamaan vihreiden toimintaan paikallistasolla sekä kehittämään toimintaa itselleni rakkaan länsi-Vantaan alueella. Näistä lähtökohdista on hyvä ponnistaa kohti seuraavia kuntavaaleja.

Lopuksi vielä kaupunkitilalautakunnan toimialueen tarkempi kuvaus:

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä.