Olen syntynyt ja viettänyt lapsuuteni Martinlaaksossa, mikä sijaitsee vain kivenheiton päässä Petikon ulkoilualueesta. Tästä syystä Petikon lenkkipolut ja hiihtomaastot ovat tulleetkin minulle hyvin tutuiksi vuosien varrella. Ulkoilualue tunnetaan erityisesti ”viitosen lenkistä” sekä talvisin Keimolaan ja Serenaan johtavista yhdysladuista. Petikko ei ole kuitenkaan tunnettu suosittuna retkeilykohteena, vaikka alueen laaja polku- ja reittiverkosto, monipuolinen luonto ja kohteen hyvä saavutettavuus loisivat kaikki edellytykset tähän.

Petikon luonto- ja virkistysalue sijaitsee siis Länsi-Vantaalla, missä sitä ympäröivät pienehköt asuinalueet kuten Askisto, Petas, Reuna sekä uusimpana Keimolanmäki. Alueelle pääsee kulkemaan ulkoilureittejä ja hiihtolatuja pitkin helposti myös esimerkiksi Kivistöstä, Martinlaaksosta ja muualta Myyrmäen suuralueelta. Maantieteellisesti alueen sijainti on ihanteellinen palvelemaan nimenomaisesti länsivantaalaisia ulkoiluharrastajia, mutta kehärata ja hyvät tieyhteydet mahdollistamat myös selvästi laajemman käyttäjäkunnan.

Petikosta löytyy ulkoilureittien lisäksi laaja polkuverkosto, epävirallisia maastopyöräreittejä, ulkoilumaja, kaksi laavua sekä monipuolisia luontonähtävyyksiä kuten Keimolan Isosuo, Pyymosan lehtoalue sekä Herukkapuron purolaakso. Petikon läpi kulkee myös suosittu ulkoilureitti Reitti 2000 ja alueella sijaitsee yli puolet kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista. Lisäksi metsäalue ja polkureitistö alkavat vain noin 400 metrin päässä Vehkalan juna-asemalta. Autoilijoille löytyy parkkipaikkoja Vehkalan aseman lisäksi Petikosta, Keimolasta ja Kivistön läntiseltä liitäntäpysäköintialueelta.

Ulkoilualuetta on kylläkin kehitetty viime vuosina mm. toteuttamalla uusia hiihtolatuja peltoalueille, laajentamalla parkkialuetta sekä rakentamalla kuntoiluvälineitä sekä taukopaikka. Lähivuosina on tarkoitus toteuttaa pitkospuureitti Keimolan isosuolle sekä uusi ulkoilureitti- ja latuyhteys Petikon ja Vehkalan juna-aseman välille. Alueen kehityksessä ja tulevaisuuden suunnitelmissa ei ole mielestäni kuitenkaan huomioitu retkeilijöiden tarpeita riittävästi.

Petikon ulkoilualuetta tulisi tulevaisuudessa kehittää niin, että alue houkuttelisi tulevaisuudessa enemmän päiväretkeilijöitä ja muita liikunnanharrastajia luonnon pariin. Alueelta puuttuvat tällä hetkellä opastetut luontopolut, mitkä auttaisivat lapsiperheitä ja muita luonnossa liikkujia löytämään Petikon metsät sekä madaltaisi kynnystä luonnossa liikkumiseen. Myös maastopyöräilijöiden tarpeet tulisi huomioida alueen kehityksessä. Samalla tulisi selvittää voitaisiinko alueen talvikäyttöä lisätä suunnittelemalla alueella ympärivuotisia merkittyjä luontopolkuja ja lumikenkäreittejä. Viime talven havaintojen perusteella alueelle kaivattaisiin myös lisää valaistuja hiihtolatuja, jotta latuverkosto olisi saavutettavissa myös ilta-aikaan Kivistöstä ja Keimolasta käsin.

Näiden ajatusten innoittamana päädyinkin laatimaan oman ”tiekartan” alueen kehittämiselle, jotta alueen retkeily- ja virkistyskäyttö otettaisiin tulevaisuudessa entistä paremmin huomioon. Suuntalinjani Petikon luonto- ja virkistysalueen kehitykselle ovat seuraavat:

  • Rakennetaan merkittyjä luontopolkuja nykyisiä polkuverkostoja hyödyntäen.
   • Toteutetaan alueelle useita eripituisia ympyräreittejä palvelemaan eri ikäisten ja eri kuntoisten ihmisten ulkoilutarpeita.
   • Yhdistetään Petikon ja Pyysamon laavut sekä isosuolle suunniteltu pitkospuureitti osaksi merkittyjä luontopolkuja.
   • Yhdistetään Askiston, Petaksen, Vestran ja Keimolanmäen asuinalueet tie- ja polkuyhteyksin osaksi ”Vantaan keskuspuistoa”.
  • Rakennetaan retkeilijöille uusi sisäänkäynti ”Vehkalanportti” Vehkalan juna-aseman läheisyyteen.
  • Toteutetaan alueelle opastettuja maastopyöräreittejä olemassa olevaa polkuverkostoa hyödyntäen ja luonnonsuojelualueita kunnioittaen.
  • Lisätään valaistus Petikon ja Keimolan kuntoradan sekä Keimolanmäen välisille tie-/latuosuuksille.
  • Lisätään ulkoilualueen talvikäyttöä toteuttamalla alueelle ympärivuotisia merkittyjä luontopolkuja ja lumikenkäreittejä.