Vihreät ovat diplomi-insinöörien puolue

Viime viikkoina kuntavaaliehdokkuuteni tultua tuttavapiirini tietoisuuteen, on puoluevalintani herättänyt ihmetystä erityisesti ystävieni keskuudessa. Julkisuudessa ja ihmisten mielikuvissa vihreät liitetään usein kuuluvan vasemmistoon. Myös osa politiikan toimittajista on tehnyt saman arvion. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä vihreät painottavat kuntapolitiikassa mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen merkitystä. Nämä ovat tyypillisesti vasemmistopuolueisiin liitettäviä arvoja.

Itse pyrin välttämään oikeisto-vasemmisto-jaottelua, mutta omissa vaaliteemoissani olen korostanut talouskasvun, yritysten ja työpaikkojen merkitystä kuntataloudessa. Lisäksi vastustan veronkorotuksia, jotta kuntaveron taso pysyisi kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden. Nämä ovat tyypillisesti oikeistopolitiikkaan liitettäviä arvoja, joita minun diplomi-insinöörinä odotetaankin edustavan. Perinteiset oikeistoarvot ovat siis edelleen edustettuina vihreiden politiikassa, vaikka mielikuvat kertoisivatkin jotain muuta.

Vantaan vihreillä on ehdokaslistoillaan yhdeksän diplomi-insinööriä, mikä on selvästi enemmän kuin millään muulla kilpailevalla puolueella. Diplomi-insinöörejä on siis lähes 10 % kaikista Vantaan vihreiden kuntavaaliehdokkaista. Otsikon väite voidaan myös todeta oikeaksi tarkastelemalla diplomi-insinöörejä edustavan ammattijärjestön TEKin kuntavaaleihin koostamia ehdokaslistoja. Tekin ehdokaslistauksen mukaan vihreillä on eniten diplomi-insinöörejä kuntavaaliehdokkaana myös mm. Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Vihreiden ehdokaslistalta löytyy lisäksi laaja joukko muun akateemisen tai ammatillisen koulutuksen omaavia henkilöitä.

Olen koulutukseltani LVI-tekniikan diplomi-insinööri ja työskentelen talotekniikan projektipäällikkönä energiatehokkuus- ja ilmanvaihtohankkeiden parissa. Energia- ja LVI-alan opintojen myötä vihreä puolue on minulle luonteva puoluevalinta. Jaan vihreiden kanssa myös yhteiset arvot sekä näen tärkeänä puolueen panostukset erityisesti kestävään kehitykseen, kasvatukseen ja koulutukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Näistä syistä olen vihreiden kuntavaaliehdokas.